odmietnime spolu, čo je

ZA ČIAROU

Slovenská politická scéna je dnes plná nenávisti, hnevu a vulgárnosti. Plná vecí, ktoré sú jednoducho ZA ČIAROU. Chceme na ne upozorniť, aby si ľudia mohli slobodne vybrať, či si želajú nasledovať politikov, ktorých slová aj činy sú často ZA ČIAROU.

Tých, ktorí si to neželajú, pozývame spoločne odmietnuť takúto politiku verejnou výzvou. 

SLOVENSKÁ POLITIKA DNES DOPLÁCA NA:

1.

Burcovanie k nenávisti

Nenávisť, ktorá ide od politikov, sa prenáša aj do spoločnosti. Mnohých lídrov sledujú desiatky tisíc ľudí na sociálnych sieťach – nenávistné statusy často vedú k ešte nenávistnejším komentárom. Ale nenávisť nezostáva len na Facebooku, je živá a šíri sa ako pandémia.

2.

Vulgarizáciu politiky

Osočovanie aj nadávky najhrubšieho zrna – to je dnes slovenský politický normál. Mnohí vrcholní politici rezignovali na kultivovanú debatu a svoj slovník nastavili tak, aby čo najviac zaujali. Za akúkoľvek cenu. 

3.

Stupňovanie napätia

Žijeme v dobe, keď ľudia potrebujú upokojenie. Potrebujú počuť rozhodný hlas politických autorít, ktorý ich bude inšpirovať. K zodpovednosti aj k pokoju. Namiesto toho nezodpovedné konanie mnohých politikov stupňuje už aj tak napätú náladu v spoločnosti.

4.

Absenciu odbornosti

Hoci vláda v mnohých rozmeroch svoje poslanie úplne nezvláda, Slovensko dnes nemá konštruktívnu opozíciu, ale iba kriklúňov. Nejde o odbornosť a argumenty, ale o to, kto najrýchlejšie zvolá tlačovku, na ktorej ide zväčša len o jedno – o komentovanie druhých.

5.

Neschopnosť sebareflexie

Keď zlodej kričí “chyťte zlodeja”, ľudia strácajú prehľad. Dnes sa čoraz viac funkcionárov priznáva k nekalej činnosti počas minulých vlád. Napriek tomu politickí predstavitelia odmietajú akúkoľvek zodpovednosť za svojich nominantov a označujú ich za zradcov, aby si nad spoluprácou umyli ruky. Vyvodzovanie osobnej zodpovednosti a priznanie chýb sa na Slovensku, žiaľ, stále nenosí.

ODMIETNIME SPOLU POLITIKU,
KTORÁ JE ZA ČIAROU

Nenechajme sa prekričať tými, ktorí sú hluční, ale nemajú čo povedať.
Aj slušnosť vie byť hlasitá.

Akú krajinu chceme, za takú musíme zabojovať. 

Vyjadrime túžbu po slušnosti symbolicky podpisom tejto verejnej výzvy.

Verejná výzva

Týmto vyzývame všetkých verejných predstaviteľov na Slovensku, aby vrátili slušnosť, úctu k opačnému názoru a konštruktívny dialóg do politickej komunikácie a verejného života. Žiadame, aby odmietli politiku, ktorá je ZA ČIAROU. Teda takú, ktorá podnecuje k nenávisti, stupňuje napätie v spoločnosti, vulgarizuje verejný priestor, opomína odbornosť a sebareflexiu.
 
Vyzývame prezidentku SR, predsedu vlády SR, predsedu NR SR, predstaviteľov koaličných i opozičných parlamentných strán, ako aj verejných predstaviteľov v samosprávnych krajoch, mestách a obciach, aby sa o to v maximálnej možnej miere sami zasadili.
 
My, občania Slovenskej republiky,
chceme nasledovať cestu odmietnutia toho, čo je ZA ČIAROU, tam, kde žijeme a pracujeme.
 
Ak druhí kričia, zostaňme v pokoji. 
Ak klamú, hovorme pravdu. 
Ak sú vulgárni, buďme slušní. 
Ak si vymýšľajú, ukážme fakty. 
Ak zabúdajú na ľudí, my nezabúdajme. 
Ak vyvolávajú strach, nestrácajme nádej. 
 
Odmietame politiku, ktorá je za čiarou.

Verejnú výzvu adresne odovzdáme verejným predstaviteľom na Slovensku. Ak ste súhlasili so zasielaním informácií, o priebehu akcie Vás budeme informovať e-mailom.

Aktuálny stav zberu podpisov

Cieľ 1: 500 podpisov
✓ Splnené
Cieľ 2: 1000 podpisov
✓ Splnené
Cieľ 3: 2 000 podpisov
1215

Zatiaľ verejnú výzvu podporilo 1215 občanov, z toho 1215 online a 0 formou tlačených hárkov.

Váš podpis bol pridaný pod verejnú výzvu ZA ČIAROU.

Zaškrtnutím udeľujem svoj výslovný súhlas Kresťanskodemokratickému hnutiu, so sídlom Šafárikovo námestie 77/4, 81102 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, IČO: 00586846(ďalej len „Prevádzkovateľ“)  v zmysle príslušných právnych predpisov v oblasti ochrany osobných údajov, aby spracúval moje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mail a telefón za účelom zasielania newslettera o činnosti Prevádzkovateľa. Súhlas udeľujem na  dobu určitú v trvaní 3 roky odo dňa poskytnutia súhlasu.

Beriem na vedomie, že mám právo každý udelený súhlas kedykoľvek odvolať, a že odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu. Som si vedomý/á, že informácie o spracúvaní osobných údajov sú dostupné na www.kdh.sk.

Zaškrtnutím udeľujem súhlas Kresťanskodemokratickému hnutiu, so sídlom Šafárikovo námestie 77/4, 81102 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, IČO: 00586846(ďalej len „Prevádzkovateľ“)  ako prevádzkovateľovi v zmysle príslušných právnych predpisov v oblasti ochrany osobných údajov, aby spracúval moje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mail a telefón, za účelom podpory tejto verejnej výzvy a oboznámenia osôb, ktorým je určená, s prejavom vôle signatárov tejto verejnej výzvy. Súhlas udeľujem na dobu určitú v trvaní 3 roky odo dňa poskytnutia súhlasu.